Pilatus Kulm

ok. 11 km
T2 / ✶✶✶
ok. 5 h
1ˈ637 m/24 m

Turren zimą

ok. 7 km
✶✶
ok. 2 h 45
508 m / 508 m