Wąwóz Areuse

ok. 11 km
T1 / ✶
ok. 2 h 50
147 m / 430 m